Methodiek

FVS_6279

Dit zijn de instrumenten die ik gebruik

NLP – Neuro-Linguïstisch Programmeren

Je hebt in je leven veel levenservaringen opgedaan. Omdat het onmogelijk voor je is al die ervaringen in zijn totaliteit te onthouden in je bewuste geest, orden je ze volgens een bepaalde structuur.

Terwijl je dit doet, pas je bepaalde strategieën toe, zoals weglaten, generaliseren, vervormen enzovoort. Dit zijn automatische processen waarvan je je niet bewust bent. Daardoor kijk jij met een bepaalde bril naar de dingen en kan het zijn dat een familielid met dezelfde ervaringen zich toch hele andere dingen herinnert. Ieder heeft als het ware zijn eigen ‘kaart’ van het gebied gemaakt, zijn unieke ‘film’ opgeslagen van de gebeurtenis.

Dat is niet altijd handig. De wereld houdt altijd meer in dan de gedachten of gevoelens die wij erover koesteren. Soms, als je vastloopt is het nodig je kijk te veranderen.

NLP bestudeerde hoe mensen in staat zijn om grote prestaties te leveren en biedt een methode om de vaardigheden die voor deze uitmuntendheid nodig zijn, aan anderen te leren. NLP heeft een aantal mooie instrumenten om te kijken hoe mensen over de wereld en zichzelf denken, en om ze, als dat nodig is, een alternatief te laten ervaren.

 

  • TA – Transactionele Analyse

Dit is een persoonlijkheidstheorie en een systematische psychotherapie ten behoeve van persoonlijke groei en verandering. In deze methodiek wordt er vanuit gegaan dat een mens zich tijdens contacten vanuit verschillende ‘egotoestanden’ kan gedragen

Bijvoorbeeld: je stelt je meestal op zoals de (jong-) volwassene die je bent en soms voel je je opeens zoals je als kind was en reageert op die manier. Of je bent geneigd een ander te betuttelen of te bemoederen alsof je diens ouder bent.

Daarnaast gaat de TA uit van het levensscript: hoe je als jong kind besluiten neemt over de wereld die in je jeugd heel nuttig blijken, maar waarvan delen je als jongere of volwassene juist tegen kunnen werken. Bij scriptanalyse gebruik ik het concept van het levensscript om te begrijpen hoe mensen zichzelf onbewust problemen bezorgen, en hoe zij deze problemen kunnen aanpakken.

Bron: Transactionele analyse, het handboek.

 

  • Systemisch werken

Systemisch werken, ook wel familieopstellingen genaamd, is een therapeutische werkvorm die uit gaat van hoe ieder naast een individu ook een deel is van een groter geheel: het systeem.

Hoe men in de huidige systemen vaak patronen en manieren van doen herhaalt die je onbewust hebt geleerd in het gezin waarin je geboren bent (hoe volledig of mankerend ook). En hoe mensen gebonden kunnen zijn door gebeurtenissen in de familiegeschiedenis.

Door de personen of symbolen die van toepassing zijn op te stellen in een ruimte, worden deze verborgen patronen en bindingen zichtbaar en voelbaar. Dan ervaar je ten diepste hoe het is.

Soms is alleen het aan het licht brengen van de verhoudingen al helend en soms is het nodig of dienend om een stapje te doen of iets te zeggen.

Deze werkvorm kan heel goed in een groep worden toegepast, en individueel kan het ook, in kleine vorm of door middel van voorwerpen op tafel.

 

Wil je hierover meer weten?

Neem dan contact met me op.